B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s. - právne služby v oblasti občianskeho práva a obchodného práva a pridružených odvetví.

História kancelárie

Spoločnosť vznikla ku dňu 01.01.1994 pod obchodným menom B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s. a jej zakladajúcimi spoločníkmi boli komerční právnici JUDr. Pavel Boka, JUDr. Mária Kolaříková, CSc. a Mgr. František Fúsek.

Predmetom činnosti tejto spoločnosti bolo poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa zákona č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch. Všetci traja spoločníci mali licencie komerčného právnika.

Po zlúčení Komory komerčných právnikov a Slovenskej advokátskej komory spoločnosť zmenila svoje obchodné meno na B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s.


Advokát Mgr. Šimon Boka je spoločníkom spoločnosti od roku 2007.

1994-2018

Tieto stránky spĺňajú štandard XHTML 1.0 a CSS a v záujme poskytovania kvalitných služieb používajú cookies