B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s. - právne služby v oblasti občianskeho práva a obchodného práva a pridružených odvetví.

Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo, pripravuje podklady, spisuje dokumenty a iné písomnosti, zastupuje klienta v konaní na súdoch a v konaní na orgánoch verejnej správy, ako aj vypracuváva právne expertízy a analýzy.


Advokátska kancelária poskytuje malým a stredným podnikateľským subjektom právne služby v celom rozsahu ich podnikania.

Advokátska kancelária spolupracuje s daňovými poradcami, s organizáciami poskytujúcimi účtovné poradenstvo a finančné poradenstvo, ako aj inými advokátskymi kanceláriami.

 

1994-2018

Tieto stránky spĺňajú štandard XHTML 1.0 a CSS a v záujme poskytovania kvalitných služieb používajú cookies